Vragen of zorgen?

Download 

de app 

Privacystatement KLIK

Om gebruik te maken van de app (KLIK) dien je de benodigde persoonsgegevens te verstrekken. Wij verzamelen enkel de persoonsgegevens die je zelf kan ingeven. Dit betreft jouw naam, leeftijd, studierichting en interesses (en optioneel bio en locatie) (openbaar) en jouw gewenste contactinfo (privé).  Door het verstrekken van je persoonsgegevens, stem je ermee in dat deze persoonsgegevens geregistreerd en verwerkt worden door Next Apps. Deze laatste is verantwoordelijk voor de verwerking. De registratie en de verwerking van je persoonsgegevens door Next Apps gebeurt in overeenstemming met de Privacywet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en dit alleen als het noodzakelijk is voor de uitvoering van de app.
Via de gegevens is het mogelijk jouw interesses te matchen met de interesses van je medestudenten. Je kan er vrijblijvend voor opteren om bepaalde persoonsgegevens publiek te maken via jouw publiek profiel. Enkel de persoonsgebonden informatie van jouw publieke profiel kan worden geraadpleegd door andere gebruikers van KLIK.

De contactgegevens van jouw privéprofiel (in de vorm die je wilt) worden enkel doorgegeven aan mede-app gebruikers indien jij daar zelf de toestemming voor geeft.
Je hebt te allen tijde toegang tot jouw persoonlijk profiel. Indien je dat wenst, kan je dus altijd beslissen om (bepaalde) persoonsgegevens niet langer publiek te maken. Je hebt het recht om je persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen
Ook de zoekertjes die je zelf plaatst zijn toegankelijk voor de mede-appgebruikers. Via ‘mijn zoekertjes’ kan je te allen tijde een zoekertje verwijderen.

Next Apps treft passende organisatorische en technische maatregelen om je persoonsgegevens op adequate wijze te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking of toegang.

Next Apps zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derde partijen tenzij

  • we beroep doen op een derde partij om de app verder te ontwikkelen, te beheren of te exploiteren. Wij garanderen de geheimhouding van alle gegevens door deze derde partij.

  • Voor het verbeteren van onze diensten, om te weten hoe goed een nieuwe feature in de app bij jou aanslaat.

  • Voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting bij wangedrag. Een politievordering kan ons verplichten om jouw gegevens met de politie te delen.


Enkel studenten kunnen gebruik maken van deze app, dit wordt dan ook op gepaste tijden gecontroleerd.

Indien u een overzicht wenst van uw gegevens,  dan kunt u dit aanvragen via sarah.peene@gezondplus.be. Via dezelfde weg kunt u  omvragen om verwijderd te worden uit onze database.

Student

Bel 1813

Of surf naar www.1813.be

Tele-onthaal

Bel 106 of surf naar

tele-onthaal.be

Zelfmoordlijn 

Teleblok

Studentenartsen

Sint-Pietersnieuwstraat 25
9000 Gent
09 264 70 20 

Of maak zelf een afspraak online 

CAW crisishulp

Bel 09 265 04 90 of surf naar  CAW crisishulp

Noodnummers

Bel 100/112 voor dringende medische hulp en dringende brandweerhulp. Bel 101 voor dringende politiehulp.

Spoedpsychiatrie

Chat open tijdens blok en examenperiodes

www.teleblok.be

Opvang psychiatrische crisissituatie: contact

Zit je in een crisissituatie?

Centrum voor seksueel geweld

Chat met een medewerker.
Chat gesloten?  Mail of  telefoneer 24/24 naar 09 332 80 80  

Hulp nodig op een weeknacht, feestdag of in het weekend? Enkel als je DRINGEND MEDISCHE HULP nodig hebt, kan je bellen naar het centrale wachtnummer  09 236 50 00.