logo.JPG

Download 

de app 

Privacystatement KLIK

Om gebruik te maken van de app (KLIK) dien je de benodigde persoonsgegevens te verstrekken. Wij verzamelen enkel de persoonsgegevens die je zelf kan ingeven. Dit betreft jouw naam, leeftijd, studierichting en interesses (en optioneel bio en locatie) (openbaar) en jouw gewenste contactinfo (privé).  Door het verstrekken van je persoonsgegevens, stem je ermee in dat deze persoonsgegevens geregistreerd en verwerkt worden door Next Apps. Deze laatste is verantwoordelijk voor de verwerking. De registratie en de verwerking van je persoonsgegevens door Next Apps gebeurt in overeenstemming met de Privacywet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en dit alleen als het noodzakelijk is voor de uitvoering van de app.
Via de gegevens is het mogelijk jouw interesses te matchen met de interesses van je medestudenten. Je kan er vrijblijvend voor opteren om bepaalde persoonsgegevens publiek te maken via jouw publiek profiel. Enkel de persoonsgebonden informatie van jouw publieke profiel kan worden geraadpleegd door andere gebruikers van KLIK.

De contactgegevens van jouw privéprofiel (in de vorm die je wilt) worden enkel doorgegeven aan mede-app gebruikers indien jij daar zelf de toestemming voor geeft. Je hebt te allen tijde toegang tot jouw persoonlijk profiel. Indien je dat wenst, kan je dus altijd beslissen om (bepaalde) persoonsgegevens niet langer publiek te maken. Je hebt het recht om je persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Ook de zoekertjes die je zelf plaatst zijn toegankelijk voor de mede-appgebruikers. Via ‘mijn zoekertjes’ kan je te allen tijde een zoekertje verwijderen.

Next Apps treft passende organisatorische en technische maatregelen om je persoonsgegevens op adequate wijze te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking of toegang. Next Apps zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derde partijen tenzij:

  • we beroep doen op een derde partij om de app verder te ontwikkelen, te beheren of te exploiteren. Wij garanderen de geheimhouding van alle gegevens door deze derde partij.

  • Voor het verbeteren van onze diensten, om te weten hoe goed een nieuwe feature in de app bij jou aanslaat.

  • Voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting bij wangedrag. Een politievordering kan ons verplichten om jouw gegevens met de politie te delen.


Enkel studenten kunnen gebruik maken van deze app, dit wordt dan ook op gepaste tijden gecontroleerd. Indien u een overzicht wenst van uw gegevens, dan kunt u dit aanvragen via charlotte.hoedemaekers@gezondplus.be. Via dezelfde weg kunt u omvragen om verwijderd te worden uit onze database.