Signaalherkenning

Herken de 4 signalen
Stedelijk

1. Verandering in gedrag

Psychische problemen brengen vaak veranderingen in gedrag mee. Wees alert als dit gedrag nieuw is of duidelijk toeneemt.

2. Verandering in emoties

Als het niet goed gaat met iemand dan merk je dat meestal aan emoties. Vaker geïrriteerd of boos, veel minder fut, sneller huilen, ...

3. Zich terugtrekken

Mensen die het psychisch zwaar hebben, isoleren zich meer van de buitenwereld en zijn meer in zichzelf gekeerd.

4. Zeggen dat het niet goed gaat

Uit wat mensen zeggen kan je afleiden dat ze het lastig hebben. Soms is dat duidelijk, soms ontwijkend en vaag.

Ontdek meer op www.4voor12.be 

Weet je niet goed wat de volgende stap is om jouw vriend of vriendin te helpen?
Je kan altijd advies inwinnen bij jouw studentenvoorziening en studentenpsycholoog.